Disclaimer

Glassworkers Unlimited, meesters in de glastechniek

Glasambacht bv h.o.d.n. Glassworkers Unlimited heeft aan de inhoud en aan de vormgeving van deze site alle mogelijke aandacht en zorg besteed.

Contact Ook Met Glassworkers

Disclaimer

Glasambacht bv h.o.d.n. Glassworkers Unlimited heeft aan de inhoud en aan de vormgeving van deze site alle mogelijke aandacht en zorg besteed.

Er is naar gestreefd alle informatie zo volledig, correct, begrijpelijk en zo actueel mogelijk te presenteren. Ondanks alle geïnvesteerde zorg en inspanning kunnen wij er niet voor instaan dat de geboden informatie voor iedereen begrijpelijk zal zijn.

Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, dan wordt Glassworkers daar graag van op de hoogte gebracht waarna op zo kort mogelijke termijn alles in het werk zal worden gesteld worden gesteld om de eventuele hiaten op te vullen of aangetoonde fouten te corrigeren.

Glassworkers kan niet worden aangesproken voor directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door de inhoud van deze website of via deze website aangeboden diensten. Aan getoond beeldmateriaal kunnen evenmin rechten worden ontleend, ook niet als het beeldmateriaal afwijkt van hetgeen is beschreven.

Teksten en beeldmateriaal zijn beschermd door het auteursrecht en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Glassworkers worden overgenomen, gekopieerd of gepubliceerd.

Alle rechten voorbehouden, inclusief die van het beeldmateriaal.

Glassworkerskantoor
Alle rechten voorbehouden, inclusief die van het beeldmateriaal.