Dromen

Van schets tot kunstwerk, van idee tot 3d.

Een goede verstaander heeft aan een half woord genoeg, een ervaren glassworker kan met een summiere schets al uit de voeten.

Wij onderschrijven van harte de EMVI*- aanbestedingsregels die – behalve de financiën – ook factoren als kwaliteit en creativiteit als uitgangspunt nemen.

In de praktijk krijgen we vaak een schets van een balie, een pui of een vitrine. Natuurlijk zijn er in die gevallen veel wegen die naar Rome leiden. We zouden bijvoorbeeld dun glas kunnen toepassen of hang- en sluitwerk van matige kwaliteit. Of van een bepaalde afwerking af kunnen zien.

Vroeger of later krijgt de opdrachtgever in zo’n geval toch spijt. Dan blijkt de droom bedrog. Wij gaan en staan voor kwaliteit, tot in detail. De prijs die daarvoor moet worden betaald, wordt meer dan gecompenseerd door de voldoening van echte kwaliteit. ‘A thing of beauty is a joy forever’, we zijn het er hartgrondig mee eens.

Schoonheid schuilt opvallend vaak in details, in de liefdevolle aandacht waarmee iets is gemaakt.

Routinematige productie hoeft niet eens altijd veel voordeliger te zijn dan iets dat met passie is gemaakt. Als de makers maar een beetje vrijheid krijgen om mee te denken, dan is er al vaak winst te behalen. Ook financieel soms. Gelukkig is daar tegenwoordig begrip voor, zie het aanbestedingsconcept van EMVI.

*De afkorting staat voor Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Uitgangspunt daarvan is niet alleen de meest voordelige prijs, maar de kosten afgezet tegen onder meer de kwaliteit en de duurzaamheid van dienst of product.