Historie

Glassworkers Unlimited is de gewijzigde voortzetting van Glassworks Helmond dat de crisis van 2008-2013 bijna overleefde. Maar dus net niet helemaal.

Wat is het verschil tussen het vroegere Glassworks en het nieuwe Glassworkers Unlimited, behalve de naam?

Allereerst het Glassworkers. De toevoeging van een e en een r is geen toeval. We geloven namelijk in gedreven vakmanschap en dat ligt besloten in dat ‘workers’. Natuurlijk maken we ook gebruik van machines en apparaten. Wat gemechaniseerd kan worden moet gemechaniseerd worden omdat machinale productie nauwkeuriger en feillozer is dan handarbeid. Efficiënter. Toch wil dat niet zeggen dat er geen ruimte meer is voor vakmanschap. Integendeel. De moderne vakman weet hoe hij de machine moet programmeren om het resultaat te krijgen dat hem voor ogen staat. Dat is niet zo eenvoudig als het misschien lijkt. Ervaring en inzicht zijn onmisbaar. Ook in de wereld van bet glas.

Voor sommige processen van de glasbewerking is een zekere mate van creativiteit nodig en er zijn nog steeds genoeg onderdelen van het productieproces die veel handvaardigheid vereisen en een goed gevoel voor timing.

Ere wie ere toekomt, de persoonlijke inbreng hebben we daarom benoemd met ons ‘workers’.

Ook het Unlimited van onze naam behoeft misschien enige toelichting. Unlimited wil zeggen: onbegrensd, eindeloos. Een andere betekenis is: vrij. Het past ons als een oude, dierbare handschoen.

Kortom: we voelen ons vrij om eindeloos ons onbegrensde vakmanschap in te zetten om glazen objecten en producten te maken die tot in lengte van jaren (eindeloos) de opdrachtgever oneindig veel voldoening zullen geven.

Daarom: Glassworkers Unlimited, glas in topvorm.